Øget antal menisk-operationer sætter fokus på overset genoptræning

Der kan være mange årsager til gener og smerter i knæet. Udover degenerative forandringer, som artrose, kan disse komme fra forandringer i menisken. For nylig har der været øget mediebevågenhed i Norge på det øgede antal menisk-operationer der foretages.

knæ

Professor Lars Engebretsen i TV2 Norge.

Sidste år var tallet oppe på knap 18.000 operationer. I et interviewe med Professor Lars Engebretsen, fremkom det at langt størstedelen af operationer er overflødige og man blot bør operere menisk-skader fra akutte ulykker og skader. Efter interviewet fulgte radio-udsendelser og dokumentar-programmer i andre medier. Kritikpunktet var gennemgående, at man udsætter mange patienter for en unødvendig operation, der i stedet kunne være afløst af grundig fysioterapeutisk genoptræning.

Kirurgernes argumenter for at foretage disse operationer har været de forandringer de har fundet på røngten- og MR-billeder, der viser skader på menisken. Sammenholdt med at patienter klager over gener fra samme struktur.

Det har dog været kendt i mange år, at langt de fleste mennesker vil have forandringer i menisken som følge af normal aldring (Englund et al 2008). Hos 19 % af kvinder i aldersgruppen 50-59 år og hos 56 % af mændene i aldersgruppen 70-90 år viste MR-skanningen forandringer i en eller begge menisker. 61 % af disse personer havde ikke haft knæsymptomer i den sidste måned før undersøgelsen. Dette er altså ikke alene en indikation for at operere menisken.

operationer

Englund et al 2008. Forekomst af menisk forandringer i et befolkningsudsnit.

 

knæ operation

Forskel på de to grupper. Lysholm score måler hvordan ledet har det. Tegner score måler funktion og aktivitet af patienten. Smerte er er rapporteret på en skala fra 0 til 10.

Den nyeste evidens på området er også ret entydig. Et stort studie i 2013 af Sihvonen mf udførte man en operation på halvdelen af menisk-patienterne, hvor man fjernede eller reparerede menisken. På den anden halvdel af patienterne skar man blot et snit i patienterne, der efterlod et ar. Ingen af patienterne vidste om de fik operation eller ej. Efter 12 måneder, var der ingen forskel på smerte og funktion mellem de to grupper.

Resultatet bakkes op af et nyligt systematisk litteraturgennemgang af  hvor man har sammenfattet og analyseret dokumentationen på området. Her afslutter forfatterne med konklusionen:

“There is moderate evidence to suggest that there is no benefit to arthroscopic meniscal debridement for degenerative meniscal tears”.

Behandlingen af knæ-artrose er så småt ved at fortrinsvis tilbyde fysioterapi inden operation. Det samme har vi set for korsbånds-patienter. Det glæder os hos ARTROSE FYS, at behandlingen af menisk-patienter går samme vej.

Comments are closed