Øget muskelstyrke i lårmuskulaturen kan signifikant nedsætte smerte

I et studie af Knoop et al i “Physiotherapy”, hvor man har undersøgt træning som behandling til deltagere med artrose i knæ-ledet, har man fulgt op på symptomer og funktionsniveau 9 måneder efter deltagerne påbegyndte træning. Træningen bestod af 12 ugers styrke- og funktionstræning, meget lig GLA:D. Patienterne havde forbedring på alle parametre; selvrapporteret funktionsniveau, fysiske test, kropsopfattelse og smerte. Men særligt forholdet mellem styrkefremgang i lårmuskulaturen og smertenedsættelse, fandt man hang signifikant tæt sammen.
artrose

Comments are closed